Αποφασίσθηκε στην συνάντηση του Λιτοχώρου (6/4/2013) ο σκοπός, το όνομα, οι ιδιότητες των δυνητικών μελών και η δομή της νέας Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (και στα αγγλικά Association for Medical and Aromatic Plants of Greece).

Η επιλεγείσα Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από τους (κατ’ αλφαβητική σειρά) Γρηγοριάδου Κατερίνα (Πέλλα, 6973511977), Γκουδίνογλου Στέλλα (Λαγκαδάς, 6976855676), Μίμη Νικόλαο (Θεσσαλονίκη, 6946909846), Μυρωνίδου Ελένη (6937414799), Πεπόνα Δημήτρη (Αργολίδα, 6932266484), Τσούμαρη Μάρα (Λάρισα, 6932322415) και Υψηλάντη Κώστα (Σέρρες, 6972323040)

 

Σκοπός της ΕΑΦΦΕ είναι η προώθηση των ΑΦΦ στην διεθνή αγορά και το κτίσιμο του brand των Ελληνικών ΑΦΦ, που μπορεί να περιλαμβάνει την τακτοποίηση διαδικασιών (κατάλογος φυτών, πρωτόκολλα καλλιεργειών, ταυτοποίηση ελληνικών ειδών, συλλογή στοιχείων, μητρώα εμπλεκομένων κλπ), την σύνθεση προτάσεων αξιοποίησης ελληνικής χλωρίδας, την υποστήριξη πιλοτικών καλλιεργειών, τον «αρωματοτουρισμό», τον καθορισμό, έλεγχο και πιστοποίηση ποιότητας ΑΦΦ και άλλα που θα προσδιορισθούν αργότερα στο καταστατικό, πάντα με βάση την εκπαίδευση, τον συνεργατισμό και την δικτύωση.

Μέλη της υπό σύσταση Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος θα μπορούσαν να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή οι παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού ΑΦΦ, οι καλλιεργητές ΑΦΦ (κυρίως σε ομάδες που θα εξασφαλίζουν ποσότητα παραγωγής ελληνικής ξηράς δρόγης ΑΦΦ πάνω από 30 τόνους κάθε μία) και οι μεταποιητές ΑΦΦ, μέχρι να φθάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή.

Παράλληλα θα συσταθεί Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης στην οποία προβλέπεται να περιληφθούν η Δρ Ε. Μαλούπα, η καθ Δ. Λάζαρη, ο κ. Δ. Μιχαηλίδης, ο καθ Β. Ρούσσης, ο καθ Σ. Κατσιώτης, η κα Μ. Καλογερίδου και άλλοι.

Αποφασίσθηκε να γίνει μία κεντρική Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος για όλη την Ελλάδα με αντένες σε κάθε περιφέρεια, και να ζητηθεί η προσωρινή φιλοξενία μέχρι την υπογραφή του καταστατικού στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών, στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Θέρμη Θεσσαλονίκης).

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα στείλει ηλεκτρονικά μέχρι 15 Μαΐου 2013 σε όλους τους ενδιαφερόμενους, και σε όσους δεν μπόρεσαν να είναι στην συνάντηση του Λιτοχώρου, το προτεινόμενο καταστατικό που θα έχει επεξεργασθεί, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου 2013 να έχει υπογραφεί από όλους και να αποφασισθεί η έδρα για τις διαδικασίες ίδρυσης της Ένωσης ΑΦΦ Ελλάδος.

Εκφράσθηκε η ευχή μέλη της ΕΑΦΦΕ να συμμετάσχουν στην ετήσια συνάντηση της EUROPAM και να γίνει οργανωμένη αποστολή στην BioFach (Νυρεμβέργη).

Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν τον Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας για την φιλοξενία στο Λιτόχωρο και το ΑΓΡΟΡΑΜΑ (Α. Γιάτσογλου) για την οργάνωση της πρώτης συνάντησης (9/2/2013, Θεσσαλονίκη) και της δεύτερης συνάντησης (6/4/2013, Λιτόχωρο).

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

[ΠΗΓΗ: Μας εστάλη με εμαιλ]