Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαΐλη είχε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας με θέμα την ανακύκλωση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων, οι οποίες αποτελούν μία σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται από την αγροτική δραστηριότητα.

Τα μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν τον Δήμαρχο και ζήτησαν τη συνδρομή του Δήμου προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης με τη συνεργασία Συλλόγου Γεωπόνων, Δήμου Πρέβεζας και ΕΣΥΦ (Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας), με τήρηση πάντοτε της σχετικής νομοθεσίας περί ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία του Συλλόγου, πρότεινε μάλιστα και συγκεκριμένο χώρο για την συγκέντρωση των κενών συσκευασιών και την παραπέρα διαχείρισή τους.

Συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μελών του Συλλόγου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς παράγοντες και επιτόπια επίσκεψη στον χώρο για την εκτίμηση της κατάστασης.

Το κείμενο που επέδωσαν τα μέλη του Δ.Σ. στον Δήμαρχο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων»

Ένας σοβαρός ρύπος που δημιουργείται από την αγροτική δραστηριότητα είναι τα πλαστικά απόβλητα και σημαντικό μέρος του οποίου αποτελούν οι κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι τώρα οι κενές συσκευασίες, είτε καίγονται παράγοντας επικίνδυνες διοξίνες, είτε καταλήγουν σε αποστραγγιστικές τάφρους και από εκεί στα ποτάμια και στη θάλασσα, μολύνοντας το περιβάλλον αλλά και επιβαρύνοντας την τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με το α. 29 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β΄/2013) με την οποία θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος απαιτείται:

Α) Το πλύσιμο των αποβλήτων συσκευασιών από τον επαγγελματία χρήστη, αμέσως μετά τη χρήστη τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση και άδειασμα των απόνερων πλυσίματος εντός του ψεκαστικού βυτίου)

Β) Η οργάνωση διακριτής συλλογής έναντι των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας, σε κάδους συλλογής, οι οποίοι να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και του αδειάσματος του περιεχομένου τους και

Γ) Η περαιτέρω συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) προτίθεται να συμβάλλει στην εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων με την ενεργή συμμετοχή του στην ενημέρωση των αγροτών και στο συντονισμό και την επιτήρηση της διαδικασίας συλλογής των κενών συσκευασιών.

Παρακαλούμε το Δήμο Πρέβεζας να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια με τις παρακάτω ενέργειες:

Να ενημερώσει την εταιρεία ανακύκλωσης και να καθορίσουμε από κοινού το χρονοδιάγραμμα αποκομιδής. Να προμηθευτεί τα τυχόν απαραίτητα υλικά όπως κοντέινερ, κάδους κα. Να ορίσει το σημείο συγκέντρωσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για την επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ