Ανατρέποντας την εικόνα που δίνουν οι επιμέρους, πλην Κρήτης περιοχές το τμήμα Οίνου του ΥΠΑΤΤρ., απέστειλε στην Commission βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΑΝ(ΕΚ) 436/09, την πρώτη εκτίμηση για την φετινή οινοπαραγωγή.

Ο όγκος οινοπαραγωγής εκτιμάται ότι θα ανέλθει φέτος στα 2.550.000 HL, έναντι της οριστικής εκτίμησης του 2015, που ανήλθε στα 2.501.100 HL, αυξημένη δηλαδή κατά 1,96%.

Η εκτίμηση αυτή, αν και δεν ήταν αναμενόμενη, θεωρείται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω τον ερχόμενο Απρίλιο, όταν θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία παραγωγής, σημειολογικά όμως απεικονίζει μια τάση σταθεροποίησης της παραγωγής στα 2.500.000 HL γεγονός που για την ΚΕΟΣΟΕ εμπεριέχει κινδύνους για τον ελληνικό αμπελοοινικό κλάδο, αφού σηματοδοτεί μια μόνιμη συρρίκνωση της οινοπαραγωγής, η οποία τα προηγούμενα χρόνια κατά μέσο όρο ανερχόταν στα 3.500.000 HL.

Βασική αιτία η οποία ερμηνεύεται και από την συρρίκνωση του ελληνικού αμπελώνα θεωρείται ότι είναι η αποδοτικότητα της αμπελοκαλλιέργειας, αφού οι τιμές σταφυλιών στις μεγάλες αμπελουργικές ζώνες της χώρας παραμένουν δραματικά χαμηλές, όπως επί παραδείγματι η τιμή του Ροδίτη στην Αχαΐα που πληρώνεται από 0,20 € / kg.

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες οίνων παρατηρείται μια μείωση της παραγωγής οίνων ΠΟΠ και των ποικιλιακών οίνων και μια αύξηση των οίνων με ΠΓΕ και των οίνων χωρίς Γεωγραφικές Ενδείξεις.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ]