Αποφασίσθηκε στην συνάντηση του Λιτοχώρου (6/4/2013) ο σκοπός, το όνομα, οι ιδιότητες των δυνητικών μελών και η δομή της νέας Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (και στα αγγλικά Association for Medical and Aromatic Plants of Greece).

Η επιλεγείσα Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από τους (κατ’ αλφαβητική σειρά) Γρηγοριάδου Κατερίνα (Πέλλα, 6973511977), Γκουδίνογλου Στέλλα (Λαγκαδάς, 6976855676), Μίμη Νικόλαο (Θεσσαλονίκη, 6946909846), Μυρωνίδου Ελένη (6937414799), Πεπόνα Δημήτρη (Αργολίδα, 6932266484), Τσούμαρη Μάρα (Λάρισα, 6932322415) και Υψηλάντη Κώστα (Σέρρες, 6972323040)