Το πρόβλημα με το πρόγραμμα “εγκατάσταση νέων γεωργών” και τις απεντάξεις των νέων γεωργών από το πρόγραμμα γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο. Αφορά 2.500 νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μέχρι το 2005 και επεκτείνεται στους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μετά το 2005. Υπολογίζουμε ότι ο συνολικός αριθμός των απεντάξεων θα φτάσει συνολικά τους 5.000 νέους γεωργούς. Είναι μεγάλος ο αριθμός για να φταίνε μόνο οι νέοι γεωργοί.

Τα προβλήματα είναι πολλά και αρκετοί νέοι γεωργοί, σε παλαιές και νέες εντάξεις οδηγούνται σε πλήρη αδιέξοδο. Κύριες αιτίες για τα προβλήματα είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής, η αδυναμία υλοποίησης των στόχων εξαιτίας των καθυστερήσεων της διοίκησης (π.χ. στις αδειοδοτήσεις), η αλλαγή των συνθηκών (π.χ. απόσυρση της καπνοκαλλιέργειας), κ.ο.κ. Οι νέοι γεωργοί που εντάχθηκαν, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν, αφού είδαν να μειώνεται το ύψος της επιχορήγησης στο μισό, ενώ οι υποχρεώσεις τους παρέμειναν ως είχαν.

Το 2012, καλλιεργήθηκαν παγκόσμια 7,57 εκατομμύρια εκτάρια αμπελώνων, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV). Η επιφάνεια του αμπελώνα στον κόσμο είναι σχετικά σταθερή σε σύγκριση με το 2011, με μια μείωση κατά 0,3% του δυναμικού παραγωγής. Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, οι αμπελουργικές εκτάσεις δεν είναι σταθερές ανά χώρα. Ο αμπελώνας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 3,49 εκατ. εκτάρια το 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,8% της έκτασης σε σχέση με το 2011. Οι εκριζώσεις έχουν σταθεροποιηθεί όμως σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Κατά την περίοδο 2008-2011 η επιδοτούμενη εκρίζωση ευρωπαϊκά μείωσε το δυναμικό κατά 2,4% κάθε χρόνο (269.000 εκτάρια ξεριζώθηκαν συνολικά, εξ’ αυτών 175.000 εκτάρια με επιδότηση). Στις πρώτες τρεις ευρωπαϊκές χώρες από άποψη επιφανειών οι εκτάσεις μειώθηκαν το 2012: -1,4% στην Ισπανία (σε σύνολο 1,02 εκατομμυρίων εκταρίων), 0,8% στη Γαλλία (σε σύνολο 800 000 εκταρίων) και -1% στην Ιταλία (σε σύνολο 769 000 εκταρίων).

Στον υπόλοιπο κόσμο καταγράφεται μια μικρή αύξηση στο σύνολο των εκτάσεων: 0,4% (σε 3,36 εκατ. εκτάρια). Αν παρατηρήσουμε την περίοδο 2008-2012, οι αλλαγές στις αμπελουργικές επιφάνειες, φαίνεται ότι, εκτός από την Κίνα (+19%, 507.000 εκταρίων αμπελώνων), οι άλλες χώρες καταγράφουν ελαφρά αύξηση (1% στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 407.000 εκτάρια, 4% στη Χιλή, με 205.000 εκτάρια) ή μείωση (-2% στην Αργεντινή με 221.000 εκτάρια, -2% στην Αυστραλία με 169.000 εκτάρια, -1% στη Νότια Αφρική με 131.000 ha , -1% στη Βραζιλία με 91.000 εκτάρια, - 6% στη Νέα Ζηλανδία με 37.000 εκτάρια).

[ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ]

 

Τις εκριζώσεις αμπελιών στις οποίες υποχρεούνται να προχωρήσουν, όσοι τα φύτεψαν χωρίς άδειες και μετά τις 31-8-98, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, επισημαίνει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με παρέμβαση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 479/2008 της ΕΕ σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ένας αμπελώνας, ότι φυτεύτηκε χωρίς άδεια, πρέπει να εκριζωθεί και μάλιστα με έξοδα του αμπελουργού. Συγκεκριμένα για όλες τις φυτεύσεις αμπελιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 31 Αυγούστου 1998, πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια φύτευσης, βάσει δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό ή βάσει δικαιωμάτων αναφύτευσης. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση η φύτευση είναι παράνομη και τα αμπέλια πρέπει να ξεριζωθούν άμεσα. Στην περίπτωση που οι κάτοχοι παράνομα φυτεμένων αμπελιών δεν προβούν στην άμεση εκρίζωσή τους, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ ανά στρέμμα. Η ποινή αυτή ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομα φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

Αποφασίσθηκε στην συνάντηση του Λιτοχώρου (6/4/2013) ο σκοπός, το όνομα, οι ιδιότητες των δυνητικών μελών και η δομή της νέας Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (και στα αγγλικά Association for Medical and Aromatic Plants of Greece).

Η επιλεγείσα Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από τους (κατ’ αλφαβητική σειρά) Γρηγοριάδου Κατερίνα (Πέλλα, 6973511977), Γκουδίνογλου Στέλλα (Λαγκαδάς, 6976855676), Μίμη Νικόλαο (Θεσσαλονίκη, 6946909846), Μυρωνίδου Ελένη (6937414799), Πεπόνα Δημήτρη (Αργολίδα, 6932266484), Τσούμαρη Μάρα (Λάρισα, 6932322415) και Υψηλάντη Κώστα (Σέρρες, 6972323040)