ο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στη προσπάθειά του να συμβαδίζει με τις διαρκώς ανανεωμένες και διαφορετικές ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας και έχοντας ως κύριο γνώμονα την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει προς τα μέλη του αλλά και τρίτους, προχωρά στην υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης που υπάρχει στο θεσμικό του πλαίσιο και σχεδιάζει τη δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων Γεωτεχνικών, ενός χρήσιμου και εξαιρετικά σημαντικού εργαλείου, τόσο για τους γεωτεχνικούς όσο και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, το οποίο θα βοηθήσει στην επιστημονική αναβάθμιση και αξιοποίηση των γεωτεχνικών, αλλά και στην κοινωνική τους καταξίωση.

Σημειώνουμε εδώ ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από τον Νοέμβριο του 2016, είναι και επίσημα μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), του Οργανισμού που έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, προώθησης, εποπτείας και παρακολούθησης της λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στον οποίο συμμετέχουν το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ο Ιατρικό Σύλλογος κ.ο.κ. Η δημιουργία ενός Μητρώου Πραγματογνωμόνων θα συμβάλλει και θα ενισχύσει την προσπάθεια σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να επιτευχθούν ο κατά το δυνατόν αρτιότερος σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός έγκυρου Μητρώου Πραγματογνωμόνων Γεωτεχνικών, το Επιμελητήριο κατάρτισε σχετικό Ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα μπορέσουν οι γεωτεχνικοί να συνδράμουν με τις απόψεις και προτάσεις τους όσον αφορά το παραπάνω πολύ σημαντικό θέμα.

Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι γεωτεχνικοί να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο σχετικά με την Δημιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων το αργότερο μέχρι τις 28/02/2017. Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στο site του Επιμελητηρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν πατώντας ΕΔΩ.

Απο το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού