Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα για γεωπόνους

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση (pdf) σχετικά με τον καθορισμό ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, από 1/01/2017 και επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον ΕΦΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι προκειμένου να ενταχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι γεωτεχνικοί στο ειδικό καθεστώς της έκπτωσης για τους κάτω της πενταετίας θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Σχετική αίτηση για την ένταξη τους στο ειδικό καθεστώς της έκπτωσης των ασφαλιστικών τους εισφορών,

2. Βεβαίωση έναρξη επαγγέλματος επιτηδευματία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της έναρξης των εργασιών και

3. Βεβαίωση μέλους από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας τακτικού μέλους).

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]