Σας γνωστοποιούμε την ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τη ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – HELLENIC ASSOSIATION FOR ARBORICULTURE (ΕΣΔ). Η ίδρυση του συλλόγου είναι καρπός μιας προσπάθειας σύνθεσης και διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Δενδροκομίας, η οποία ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα - συζήτηση στα τέλη του 2012. Ανάμεσα στα 20 ιδρυτικά του μέλη συγκαταλέγονται άνθρωποι που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα συναφών επιστημονικών πεδίων (arborists, γεωπόνοι, δασολόγοι, αρχιτέκτονες τοπίου ) τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα και οι σκοποί του, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό είναι:

· Η προώθηση της Δενδροκομίας στην Ελλάδα που αφορά στην προστασία, διατήρηση, διαχείριση και φροντίδα κυρίως των αστικών δένδρων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλη τη σχετική διαδικασία που αφορά την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Στη εγκύκλιο, που έχει τη μορφή πολυσέλιδου φυλλαδίου, αναλύονται οι προϋποθέσεις για την έναρξη εμπορίας, τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά και οι προδιαγραφές που πρέπει πλέον να έχουν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Π.Δ. 159/2013.

Διαδικασία Αναγγελίας Έναρξης Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων (pdf)

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ]

Αντί της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη και τον πολίτη βιώνουμε καθημερινά την απαξίωση του κλάδου των γεωπόνων με ότι αυτό επιφέρει στον πρωτογενή τομέα.

Σε συνέντευξη τύπου (20-3-2014) ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων με τον Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής παρουσίασαν τα στατιστικά στοιχεία του πρωτογενή τομέα στο Νομό Χανίων. Ήταν εκκωφαντική η απουσία των εργαζομένων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Οι υπάλληλοι που μέσα από την καθημερινή τους δουλειά και σε συνεργασία με τους γεωπόνους του ΚΕΠΠΥΕΛ (για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων) συλλέγουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία και τα χρησιμοποιούν, είτε σαν εργαλείο δουλειάς, είτε τα αποστέλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομικών-Εφορία, Στατιστική Υπηρεσία κλπ , δεν κλήθηκαν να πλαισιώσουν την παρουσίαση και να απαντήσουν εμπεριστατωμένα σε πιθανές ερωτήσεις.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, όπως γνωρίζετε, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την πιστοποιημένη ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων προς όφελος των αγροτών, των καταναλωτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η υποχρέωση έκδοσης συνταγής για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων από τους επαγγελματίες χρήστες, η οποία νομοθετήθηκε με το άρθρο 35, παρ. 5 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32), δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση από μόνης της εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος, χωρίς τον ορθό καθορισμό των στόχων, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Συνεπώς, η υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να σχεδιασθεί κατάλληλα ώστε να ορίσει μια διαδικασία που θα βάλει τα θεμέλια για να πάει ένα ή πολλά βήματα μπροστά η επαγγελματική εφαρμογή της φυτοπροστασίας στην Ελλάδα.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, οι προτάσεις - παρατηρήσεις μας σχετικά με το δημοσιευθέν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων είναι οι ακόλουθες:

Προς : ΓΕΩΤΕΕ Κεντρική Διοίκηση Θεσσαλονίκη

Μετά την πρόσφατη απόφασή μας στις 7-2-2014 και σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης εκπροσώπων μας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Σπ. Μάμαλη, για την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του χρονίζοντος προβλήματος κανονικής λειτουργίας του Παραρτήματος μας εξαιτίας της έλλειψης διοικητικού ή άλλου προσωπικού, στην οποία μας υποδείχτηκε η διερεύνηση της δυνατότητας απόσπασης υπάλληλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία απέβη άκαρπη και έχοντας υπόψη τις παραπάνω έγγραφες προσπάθειές σας (σχετ.α- β), σας επισημαίνουμε ότι κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν υπήρξε για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.

Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ" Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 17:30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα "Καστελλάκη".

Στην συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και ειδική εισήγηση για το βακτήριο Xyllela fastidiosa από τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκούμα.

Δείτε την πρόσκληση.

[ΠΗΓΗ: Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου]