• Βασικοί κανόνες χρήσης του φόρουμ: 1. Κάθε ένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί. 2. Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις 3. Απαντήστε επί του συγκεκριμένου θέματος. 4. Επιτρέπεται ένα μόνο ψευδώνυμο ανά άτομο. 5. Δεν επιτρέπονται τα «greeklish» 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση του φόρουμ με στόχο την προπαγάνδα | Με βάση τα παραπάνω: ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός θέματος ή απάντησης ή ακόμη και τη διαγραφή ενός χρήστη χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
 Thu Oct 6, 2022, 4:26 am
 0  8131
Showing 1 to 1 of 1 entries.

Διαβάστε την απόφαση

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής :

Oι τοµεάρχες δακοκτονίας µέχρι 5,5 µήνες, το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων τα διακόσια εβδοµήντα επτά (277) άτοµα για 1,38 µήνες (έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών) και τα τριακόσια εξήντα πέντε (365) για 2,43 µήνες (έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών) η δε απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2015.


--

Ioannis

75
Fri Jul 18, 2014, 5:19 am
Showing 1 to 1 of 1 entries.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com