ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΚΑΙ 11
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕΛΙΤΑΚΕΣ
Σάββατο 10 Μαρτίου: Αίθουσα Ανδρόγεω, Ηράκλειο
18:00-18:30, Χαιρετισμοί-Παρουσίαση της Γιορτής από τους Μελίτακες
18:30-19:10, “Η ντόπια τροφή ως παράγοντας Υγείας και Μακροζωίας”
Πετράκης Δημήτρης - Παιδοχειρουργός, Μέλος Ιατρικού
Συλλόγου Ηρακλείου και Επίτιμο Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας