Σας στέλνουμε συνημμένα τις απόψεις – προτάσεις του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων επί του Σχεδίου Νόμου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν από την πενταμελή επιτροπή δασολόγων του Παραρτήματος και εγκρίθηκαν από τη Δ.Ε. στην 9η /18-6-2015 συνεδρίασή της.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Τριάντης

Διαβάστε τις προτάσεις (pdf).

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]