Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 28/ 5/2015 το νομοσχέδιο "Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας" με προθεσμία για διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 2/6/2015. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το διάστημα συμπεριλαμβάνονται 3 ημέρες αργίας. Δυστυχώς στο θέμα των οδοιπορικών οι προθέσεις της κυβέρνησης φαίνονται πριν ακόμη μελετήσει κανείς το νομοσχέδιο.

Διαχρονικά έχουμε επισημάνει τα προβλήματα που παρατηρούνται σχετικά με τις μετακινήσεις όπως:

α) Ο μειωμένος αριθμός ημερών εκτός έδρας που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Η αύξηση του λόγω αντικειμενικών αναγκών γίνονταν καθυστερημένα με αποτέλεσμα τον κακό συντονισμό και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα.

β) Η χιλιομετρική αποζημίωση και οι δαπάνες διανυκτέρευσης είναι καθηλωμένες εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων που τις πραγματοποιούν.

γ) Η ημερήσια αποζημίωση που χορηγείται μόνο όταν η απόσταση της μετακίνησης είναι πάνω από 40 χιλιόμετρα, κ. α.

δ) Η πολύμηνη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των οδοιπορικών που ισοδυναμεί με χρηματοδότηση των υπηρεσιών από τους υπαλλήλους.

Δυστυχώς όμως το σχέδιο νόμου όχι μόνο δεν επιλύει κανένα από τα υφιστάμενα προβλήματα αλλά αντίθετα τα επιδεινώνει.

 

Μία από τις «πρωτοτυπίες» αυτού του σχεδίου νόμου είναι ότι εισάγει για πρώτη φορά την δυνατότητα να θεωρείται «έδρα» η κατοικία του υπαλλήλου, όταν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο προορισμού προκειμένου να μειωθεί η απόσταση της μετακίνησης. Επίσης εισάγει την έννοια της «εντός έδρας μετακίνησης που σε συνδυασμό με το όριο των 50 χιλιομέτρων μετατρέπει ουσιαστικά όλες τις μετακινήσεις σε «εντός έδρας μετακινήσεις» για υπηρεσίες που η περιοχή αρμοδιότητας τους είναι η περιοχή μιας περιφερειακής ενότητας. Ουσιαστικά το προτεινόμενο καταργεί την ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις διότι α) αυξάνει το υφιστάμενο όριο από 40 σε 50 χιλιόμετρα για να θεωρηθεί η μετακίνηση ως εκτός έδρας και β) θέτει το όριο της απόστασης των 160 χιλιομέτρων από την έδρα ως προϋπόθεση για να χορηγηθεί η ημερήσια αποζημίωση. Προϋποθέσεις που είναι πρακτικά ανεφάρμοστες για υπηρεσίες με περιοχή αρμοδιότητας μια Περιφερειακή ενότητα.

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι το νομοσχέδιο αγνοεί βασικές πτυχές του έργου μας και προτείνει λύσεις που είναι ανεφάρμοστες. Έτσι προβλέπει μετακινήσεις με υπηρεσιακά αυτοκίνητα αγνοώντας ότι αυτά είναι ελάχιστα και πολλές φορές και χωρίς οδηγό ή και καύσιμα. Επιπλέον δεν λαμβάνει υπόψη ότι πολλές υπηρεσίες δεν διαθέτουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

Αγνοεί ότι κατά τις εκτός έδρας μετακινήσεις η εργασία υπερβαίνει το κανονικό ωράριο εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η δακοκτονία όπου ο ψεκασμός πραγματοποιείται εκτός ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών και φυσικά η μετακίνηση δε μπορεί να γίνει με κρατικό αυτοκίνητο. Μιλάει για χρήση συγκοινωνιακών μέσων ή για καταβολή του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου. Παραβλέπει όμως το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων γίνεται σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από συγκοινωνίες αφού δεν επισκεπτόμαστε μόνο αστικές περιοχές και εμπορικές επιχειρήσεις αλλά γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συχνά μη προσβάσιμες με αυτοκίνητο. Θέτει προϋπόθεση για την αποζημίωση της ημέρας επιστροφής αυτή να συμπίπτει με την ημέρα ολοκλήρωσης της εργασίας. Τόσο σε αυτή την περίπτωση όσο και στην αυθημερόν μετακίνηση για τον νομοθέτη είναι επιθυμητή η εκτός ωραρίου απασχόληση χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή!!!! Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013 που ολοκληρώνεται εντός του 2015 και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός ελέγχων/παραλαβών επενδύσεων /αδειοδοτήσεων κλπ.

Τέλος δε μπορεί να μην αναφερθούμε και στην αιτιολογική έκθεση η οποία δεν αναφέρει και δε μελετά τι ποσά δαπανώνται για τα οδοιπορικά και ποια η σχέση τους με την ανταποδοτικότητα αυτών των μετακινήσεων (είσπραξη χρημάτων από πρόστιμα, πληρωμές έργων υποδομής, ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων αλλά και διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, κλπ) με αποτέλεσμα τόσο το σχέδιο νόμου όσο και το σκεπτικό του να είναι έωλο.

Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το νομοσχέδιο στην παρούσα μορφή του. Οι ελάχιστες αλλαγές που απαιτούνται είναι:

- Καθορισμός εξαρχής σε 90 των εκτός έδρας ημερών για τους γεωπόνους, με εξασφαλισμένες πιστώσεις για την πραγματοποίηση τους από την αρχή του έτους.

- Άμεση αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και σύνδεσης της με τη εκάστοτε τιμή της βενζίνης.

- Χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης κατά το ήμισυ όταν η ημέρα επιστροφής δε συμπίπτει με την ημέρα λήξης της εργασίας και στις αυθημερόν μετακινήσεις εφ’ όσον το σημείο προορισμού απέχει από την έδρα άνω των 40 χιλιομέτρων. Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 40 χιλιομέτρων να καταβάλλεται το ένα τρίτο της ημερήσιας αποζημίωσης. Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Διαχρονικά ο ρόλος των γεωπόνων είναι ταυτισμένος με την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να βγει η χώρα μας από την οικονομική κρίση. Όμως αυτός ο ρόλος μπορεί να εκπληρωθεί μόνο αν είμαστε δίπλα στον αγρότη παρέχοντάς του ουσιαστική βοήθεια. Αυτό κάναμε και στο παρελθόν ειδικά σε περιόδους κρίσεων, αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με πενιχρά μέσα και σε αποστελεχωμένες υπηρεσίες, αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε και στο μέλλον.

Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο και να προβεί σε διάλογο με τους ενδιαφερόμεν

ους φορείς ώστε και εξοικονόμηση να επιτευχτεί στο θέμα των μετακινήσεων και το έργο των υπηρεσιών να διεξάγεται όσο το δυνατόν απρόσκοπτα. Τέλος θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους ότι επιφυλασσόμαστε να αγωνισθούμε, σε συντονισμό με την Ομοσπονδία μας, με κάθε πρόσφορο μέσον για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων Γεωπόνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

 

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ]