Στις 22 και 23 Μαΐου τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, την πρώτη ημέρα στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου και την δεύτερη ημέρα στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Απολιθωμένου ∆άσους στο Σίγρι, η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τη συμμετοχή 45 γεωτεχνικών, εκλεγμένων στα ανώτερα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου (∆ιοικητικό Συμβούλιο και ∆ιοικούσες Επιτροπές).

 

H τελετή έναρξης του Συντονιστικού Συμβουλίου θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη Μυτιλήνη, στις 18:30, ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει το Συμβούλιο τις εργασίες του.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Σίγρι, στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Απολιθωμένου ∆άσους, στις 10:00 π.μ..

H θεματολογία του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι:

Α) Συζήτηση και προτάσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Β) Η εφαρμογή του μέτρου της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων.

Γ) Η εφαρμογή της ΝΕΑΣ ΚΑΠ και η κατανομή των βοσκήσιμων γαιών.

Δ) Εφαρμογή πολιτικών από το Επιμελητήριο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της βιωσιμότητάς του.

Ε) Συντονισμός δράσεων του Επιμελητηρίου για θέματα που απασχολούν τους κλάδους των κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων και δασολόγων, καθώς και θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών και των παραρτημάτων του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]