ζεόλιθος

 • Ο ζεόλιθος στην καλλιέργεια της ελιάς

  Της Παναγιώτας Μιχελή, MSc Γεωπόνου

  Πηγές: Δρ Γεώργιος Ζακυνθινός Αναπλ. Καθηγητής Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
  Α. Φιλιππίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας
  Πετρίδης Παναγιώτης, Γεωπόνος ΠΕ
  Καρασαββίδης Χαράλαμπος, Γεωπόνος ΠΕ


  Η χρήση του ζεόλιθου μπορεί να γίνει με ενσωμάτωση στο έδαφος (ως εδαφοβελτιωτικό), με ψεκασμό (προληπτικός – προστατευτικός) και με ριζοπότισμα.

  Εγκατάσταση ελαιοφυτείας / Προετοιμασία εδάφους / Φύτευση δενδρυλλίων

  Ο ζεόλιθος ως αδρανές – μη τοξικό-εδαφοβελτιωτικό προστίθεται στο έδαφος με ενσωμάτωση κατά την προετοιμασία, έχοντας διάρκεια πάνω από 10 χρόνια.
  Προϋπόθεση, για την επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας, είναι να γνωρίζουμε την μηχανική σύσταση του εδάφους. Έχοντας αναλύσεις εδάφους καταλήγουμε στην ποσότητα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ο ζεόλιθος μπορεί να ενσωματωθεί μόνος του ή ταυτόχρονα με οποιοδήποτε λίπασμα. Έτσι θα διαχειριστεί την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους προσφέροντας τα στο φυτό όταν αυτά ζητηθούν από το ριζικό σύστημα.