βοσκότοπος

 • Σας στέλνουμε συνημμένα τις απόψεις – προτάσεις του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων επί του Σχεδίου Νόμου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν από την πενταμελή επιτροπή δασολόγων του Παραρτήματος και εγκρίθηκαν από τη Δ.Ε. στην 9η /18-6-2015 συνεδρίασή της.

  Ο Πρόεδρος

  Κωνσταντίνος Τριάντης

  Διαβάστε τις προτάσεις (pdf).

  [ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]

 • Αξιότιμοι κύριοι

  Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπηρετώντας τον θεσμοθετημένο ρόλο που έχει, ως του συμβούλου σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος (Ν.1474/1984) στην Ανατολική Μακεδονία, συμμετέχει στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου που αφορά τις «βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και σας κοινοποιεί τις απόψεις του, όπως αυτές μας έχουν ζητηθεί.

  Απόψεις επί του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» Στα μεσογειακά οικοσυστήματα η βόσκηση αποτελεί μία από τις πολλές δραστηριότητες που ασκούνται εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες της δασικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των εκτάσεων αυτών. H κατ’ εξαίρεση χρήση των δασικών οικοσυστημάτων, για αγροτική εκμετάλλευση (μέρος της οποίας αποτελεί η κτηνοτροφική), σε σχέση με τον προορισμό τους προβλέπεται και από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος. Σήμερα όμως αυτή η εξαίρεση εντάθηκε διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πεδινών βοσκήσιμων γαιών άλλαξε χρήση και από βοσκότοποι έγιναν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οπότε οι κτηνοτρόφοι στράφηκαν στα δάση και τις δασικές εκτάσεις .

 • Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ως βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, που δύναται να εκτείνονται και σε υδάτινα, παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία, στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφορικής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), που έχει σκοπό την καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.

 • Υπεγράφη από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ και αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών για χρήση από κτηνοτρόφους της χώρας.

  Τα νέα δεδομένα που εισάγονται με την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης είναι τα εξής: