γιορτή

 • Πρώτη Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων

  Στα πλαίσια της Λαϊκής Συνέλευσης στη Χάγη από 14-16 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2016. Τα θέματα ήταν:

  Α) Γ.Τ.Ο. πώς να τους απαγορεύσουμε διεθνώς.

  Β) Εντομοκτόνα και τοξικές χημικές ουσίες πώς να απαγορευτούν διεθνώς.

  Γ) Σπόροι: βήματα για την ελευθερία των σπόρων.

  Δ) Πώς να ελέγχονται οι πολυεθνικές και να τους αποδίδονται οι ευθύνες τους.

  Ε) Αγροοικολογία: προώθηση της αγροοικολογίας για να θρέψουμε τον πλανήτη.

  Το Πελίτι συμμετείχε στο εργαστήριο για τους σπόρους.