Εάν σήμερα θέλει κάποιος να καλλιεργήσει παραδοσιακό σπόρο δεν μπορεί να τον βρει στην Ελληνική αγορά. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μεν κάποια διαδικασία αλλά όπως απέδειξε η πράξη, το σύστημα δεν λειτουργεί. Ακόμα και αν το ισχύον σύστημα λειτουργούσε, δεν θα ήταν καθόλου ευνοϊκό για την επέκταση της καλλιέργειας του παραδοσιακού γενετικού υλικού γιατί περιλαμβάνει δύσκολους περιορισμούς που εκτοπίζουν τον παραδοσιακό σπόρο από την καλλιέργεια.

Μετά την πρόσφατη έγκριση του προτεινόμενου νέου Κανονισμού Βιολογικής Γεωργίας από το Συμβούλιο της Ευρ. Ένωσης (20/11) και στη συνέχεια από την επιτροπή γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (22/11), υπάρχει πλέον ελπίδα .

Στον κανονισμό αυτό μεταξύ άλλων υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους παραδοσιακούς σπόρους οι οποίοι αποκαλούνται «Βιολογικό Ετερογενές Γενετικό Υλικό» και οι βιοκαλλιεργητές θα μπορούν να τους βρουν στο εμπόριο ή/και να τους πουλήσουν με διαδικασία πολύ πιο εύκολη από τη σημερινή. Δεν θα υπάρχουν οι δύσκολες προϋποθέσεις του σημερινού καταλόγου εμπορίας ούτε οι δύσκολες τεχνικές πιστοποιήσεις.

Θα επιτρέπεται η εμπορία μέσω απλής κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή, με τη μορφή φακέλου που παρουσιάζει τα αγρονομικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξη με την οποία καθορίζονται κανόνες που εξασφαλίζουν την ελάχιστη ποιότητα των παρτίδων σπόρων προς σπορά που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά (ταυτότητα υλικού, ειδική καθαρότητα, βλαστικότητα και υγειονομική ποιότητα), καθώς και κανόνες επισήμανσης και συσκευασίας αυτού του υλικού.

Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει και μια άλλη κατηγορία σπόρων προς σπορά τις αποκαλούμενες «βιολογικές ποικιλίες» που θα κυκλοφορούν εμπορικά παράλληλα με τα σημερινά υβρίδια. Πρόκειται για βελτιωμένες εμπορικές ποικιλίες με πολύ ευρύτερη γενετική βάση από τις σημερινές. Είναι ποικιλίες που θα καλλιεργούνται βιολογικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της βελτίωσης ώστε να έχουν προσαρμοσθεί στη βιολογική φυτοπροστασία και να είναι πολύ πιο παραγωγικές σε αυτές τις συνθήκες. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ο βιολογικός σπόρος που αγοράζουν οι βιοκαλλιεργητές έχει βελτιωθεί συνήθως σε συνθήκες χημικής γεωργίας και έχει απλά καλλιεργηθεί ένα χρόνο σε βιολογικές συνθήκες προκειμένου να χαρακτηρισθεί «βιολογικός». Ο προτεινόμενος κανονισμός επιτρέπει επίσης στους βιοκαλλιεργητές να παράγουν και να χρησιμοποιούν τους δικούς τους σπόρους

Ο μελλοντικός κανονισμός βιολογικής γεωργίας είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Υιοθετήθηκε μετά από 3 χρόνια μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων! Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το συμβιβασμό τη Δευτέρα στις 20/11 παρά την αντίθετη γερμανική θέση, με ειδική πλειοψηφία 19 κρατών μελών. Έξη κράτη ψήφισαν αρνητικά και τρία δήλωσαν αποχή. Επιπλέον, στις 22/11, η επιτροπή γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε επίσης τον τελικό συμβιβασμό, με 29 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 4 αποχές. Η Ελλάδα ψήφισε θετικά και τις δυο φορές.

Ο νέος αυτός κανονισμός θα πρέπει να περάσει από μια τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο και μια τελική ψηφοφορία από τους υπουργούς γεωργίας, στο Συμβούλιο.

Η διεθνής και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία βιοκαλλιεργητών τοποθετήθηκαν θετικά μεν για το νέο κανονισμό ζητώντας βέβαια κάποιες βελτιώσεις σε θέματα που δεν αφορούν τη βιοποικιλότητα.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αυτή την εβδομάδα και είναι πολύ θετικές για την αγροτική βιοποικιλότητα. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία σχετικά με την εμπορία και τη χρησιμοποίηση των σπόρων προς σπορά, η οποία ανοίγει φανταστικές προοπτικές για την καλλιεργούμενη βιοποικιλότητα στη βιολογική παραγωγή αλλά και για ολόκληρο τον γεωργικό τομέα μακροπρόθεσμα. Ασφαλώς, θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτές τις αλλαγές παρακολουθώντας προσεκτικά το περιεχόμενο των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων καθώς και το προσωρινό πείραμα που θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή για τις νέες βιολογικές ποικιλίες, με τη διάδοση των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη, έτσι ώστε αυτές οι διατάξεις να γίνουν πολύ απτές, πραγματικές επιτόπιες, στα χωράφια μας και στα πιάτα μας, αλλά για την ώρα, ας γιορτάσουμε!

[ΠΗΓΗ: ΠΕΛΙΤΙ]