Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

Στα πλαίσια της Λαϊκής Συνέλευσης στη Χάγη από 14-16 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2016. Τα θέματα ήταν:

Α) Γ.Τ.Ο. πώς να τους απαγορεύσουμε διεθνώς.

Β) Εντομοκτόνα και τοξικές χημικές ουσίες πώς να απαγορευτούν διεθνώς.

Γ) Σπόροι: βήματα για την ελευθερία των σπόρων.

Δ) Πώς να ελέγχονται οι πολυεθνικές και να τους αποδίδονται οι ευθύνες τους.

Ε) Αγροοικολογία: προώθηση της αγροοικολογίας για να θρέψουμε τον πλανήτη.

Το Πελίτι συμμετείχε στο εργαστήριο για τους σπόρους.

Τα εργαστήρια ήταν χωρισμένα σε τρεις ενότητες, στην πρώτη ενότητα οι οργανώσεις που συμμετείχαν παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τις προτάσεις τους για συνεργασία. Στην δεύτερη και Τρίτη ενότητα οι συμμετέχοντες επεξεργαστήκαμε τις προτάσεις και σκεφτήκαμε τρόπους για την υλοποίηση τους.

Το Πελίτι πρότεινε την διοργάνωση μιας ετήσιας διεθνούς γιορτής σπόρων κάθε φορά σε άλλη χώρα με την ονομασία «Ολυμπιακές Γιορτές Σπόρων». Η πρόταση έγινε αποδεκτή, συστήθηκε μια διεθνής επιτροπή για την οργάνωση της. Η πρώτη Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων θα πραγματοποιηθεί στη γη του Πελίτι από 20 ως 22 Απριλίου 2017 μαζί με τη γιορτή σπόρων του Πελίτι.

Περισσότερα νέα για την διοργάνωση αυτή θα δώσουμε στο άμεσο μέλλον.

Για το Πελίτι

Παναγιώτης Σαϊνατούδης και Βάσω Κανελλοπούλου