#36: Αμπελώνας, ρίγανη, αγροτοεργάτες (doc)

#37: Μέλι, μηχανήματα, ρύποι, Κύπρος (doc)

 

Του Δημήτρη Μιχαηλίδη

Την οριστική εκτίμηση για την παραγωγή οίνου 2012/13, την οποία και απέστειλε στην Commission εξέδωσε το Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από την ΚΕΟΣΟΕ η οριστική δήλωση παραγωγής που ανέρχεται σε 3.115.000 HL είναι κατά 1,12% χαμηλότερη από την α΄ εκτίμηση που είχε προβλεφθεί στα 3.150.000 HL.

Εάν ληφθεί επίσης υπ’ όψιν ο όγκος του μέσου όρου των συγκομιδών κατά τις οποίες δεν επέδρασαν έντονα καιρικά φαινόμενα (πενταετία 2005-2009), η μέση παραγωγή οίνου στην Ελλάδα ανήλθε στα 3.747.000 HL. Με βάση το μέσο όρο αυτής της πενταετίας, η παραγωγή 2012/13 εμφανίζεται μειωμένη κατά 17%, γεγονός που ερμηνεύει και την απουσία αποθεμάτων οίνου, αλλά και την άνοδο των τιμών οίνου την φετινή χρονιά στο ενδιάμεσο εμπόριο.

Λόγω των δυσχερειών στις αποφάσεις, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όσο και στον προϋπολογισμό για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει έως το 2020, η νέα αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι τώρα η 1η Ιανουαρίου του 2015.

Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο, το οποίο ενημερώθηκε για τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα επιτρέψουν οι ισχύουσες διατάξεις της ΚΑΠ πρέπει να παραταθούν μέχρι το τέλος του 2014 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που εξάγεται από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως στις 13 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και, στις 19 Μαρτίου, το Συμβούλιο υπουργών κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση. Έκτοτε ξεκίνησαν τριμερείς διάλογοι μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαίκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον Ιούνιο. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις νέες διοικητικές διαδικασίες, δεν θα είναι δυνατόν για τα νέα μέτρα να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2014.

Για περισσότερα δείτε:

[ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ]

Εντός του 2013 αναμένεται η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού για την εμπορία σπόρων και το νομικό πλαίσιο για τις τοπικές ποικιλίες. Καθώς τους τελευταίους μήνες η δημοσιοποίηση προσχεδίων έχει δώσει μια πρώτη γεύση των γραμμών που θα διέπουν την νομοθεσία, οι οργανώσεις και τα δίκτυα διατήρησης σπόρων επισημαίνουν τον εμφανή κίνδυνο για τη Βιοποικιλότητα και Διατροφική Ασφάλεια, μέσω των περιορισμών που θα εντείνονται από γραφειοκρατικές και οικονομικές αγκυλώσεις, ως προσαρμογή στις απαιτήσεις της βιομηχανίας σπόρων (για περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Τα νεώτερα είναι πως η Γενική Διεύθυνση Υγείας & καταναλωτών (DG SANCO) έχει καταθέσει μια πρόταση για την νέα νομοθεσία η οποία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την αγροτική κληρονομιά και την ελευθερία των Αγροτών και των Σπόρων.

Από 26 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου 2013 οι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τοποθετηθούν σχετικά με την πρόταση της DGSANCO. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία καθώς εάν η πλειοψηφία των 14 Επιτρόπων καταψηφίσει την πρόταση, αυτή θα αποδυναμωθεί σημαντικά.

Συνυπέγραψε την ανοιχτή επιστολή της οργάνωσης Arche Noah (Ένωση Διατηρητών Σπόρων της Κεντρικής Ευρώπης) προς τα κέντρα λήψεων αποφάσεων της Ε.Ε.:

Ανοιχτή επιστολή

Πάρε μέρος στην εκστρατεία ώστε να μην περάσει μια νομοθεσία που θα παραβιάσει θεμελιώδη Δικαιώματα των Αγροτών και των Σπόρων:

Γράψε στην Ελληνίδα επίτροπο Μ. Δαμανάκη και ζήτησε να καταψηφίσει την πρόταση που θα καταθέσει στις 6 Μαΐου 2013 η DG SANCO:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/contact/commissioner/index_en.htm

Επικοινώνησε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα και απαίτησε να πιέσουν ώστε να μην περάσει η πρόταση της DGSANCOκαι μια νομοθεσία που απειλεί την αγροτική βιοποικιλότητα και τις παραδοσιακές ποικιλίες:

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές βρίσκονται εδώ

Το Πελίτι συμμετείχε στη συνάντηση που οργάνωσε η Arche Noah στην Αυστρία 20-22 Απριλίου 2013. Επίσης έχει συνυπογράψει το κείμενο της ανοιχτής επιστολής.

 

Νέα Νομοθεσία της Ε. Ε. για την εμπορία σπόρων. Μια απειλή για τη βιοποικιλότητα